312-AE

Tüfek Fotografı: 
Türkçe
Kalibre: 
Fişek Yatağı: 
Ejektör: 
Selektör: 
Gövde Kaplaması: 
Kundak Boyası: 
Kundak Tipi: 
Kundak Ön Düşüklüğü: 
37 mm
Kundak Arka Düşüklük: 
57 mm
Tetik Çekme Mesafesi: 
370mm
Tetik Tipi: 
Şoklar: 
fotograf galerisi: 
osiyonel-gravür: 
opsiyonel yazılar: 
Kundak Ölçü Çizim: 
Tüfek Özelliği: 
urun ust adı: 
urun alt adı: